FASTEST TRAIN FROM AMRITSAR JN TO KHEM KARAN

With a speed of 40 kmhr, 74684. Amritsar Khem Karan Asr Kemk Dmu is the fastest train between Amritsar Jn and Khem Karan

S/NO TRAIN SPEED
174684. AMRITSAR KHEM KARAN ASR KEMK DMU FASTEST40 kmhr
274686. AMRITSAR KHEM KARAN ASR KEMK DMU 39 kmhr
374682. AMRITSAR KHEM KARAN ASR KEMK DMU 37 kmhr